Yetenek Bahçesi 1. Sınıf Sözel-Sayısal-Görsel

Ürün Kodu : KZ13


Yetenek Bahçesi 1. Sınıf Sözel-Sayısal-Görsel

BİLSEM, TÜBİTAK, matematik yarışmaları ve özel okullar sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlanmıştır. IQ, dikkat-zekâ geliştirme, beyin fırtınası soruları dengeli biçimde dağıtılmıştır.
Ayrıca her düzeyde öğrenciyi bir adım ileri taşıyacak zorlayıcı sorular içermektedir. Toplam 400 adet soru vardır. 5 adet resimle, dikkat etme yeteneği ölçülmüştür.
Öğrencinin dili doğru ve etkili kullanma, kendini ifade etme, var olan potansiyelini açığa çıkarma, özgüven geliştirme, akıl yürütme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi pek çok yönden gelişimini ve desteklenmesini sağlayacaktır.
Her bölümde önce kavram tanıtılmış, böylece o bölüm sorularının, öğrencinin hangi yönüyle ilgili olduğu vurgulanmıştır. Kavramın tanı- mından sonra çözümlü sorulara yer verilmiştir.
Sözel yetenek, sayısal yetenek ve görsel yetenek ana bölümleri; ilişki kurma, gruplama, dizme, tahmin etme ve kuralı bulup yerine koyma yetenekleri alt bölümlerinden oluşmaktadır.
Yetenek Bahçesi, benzeri olmayan bir üründür.
400 adet soru vardır