Türkçe Dil Yeteneği Kitabı 2. Sınıf

Ürün Kodu : M223


Türkçe Dil Yeteneği Kitabı 2. Sınıf

2. Sınıf Türkçe Dil Yeteneği 2, güzel Türkçemizin kurallarını öğrencilere sevdirerek ve eğlendirerek öğretecek şekilde hazırlandı. Kitapta öğrencilerin ilgisini çekecek, onlarda merak duygusu uyandıracak şekilde ders programındaki dil becerileriyle ilgili kazanımlarına yer verildi. Bu kazanımların işlenişi sırasında ders programının öngördüğü sınırlılık ve sıralamaya uyuldu, işleniş sırası dikkate alındı.

Türkçe Dil Yeteneği 2’de "Biraz da Eğlenelim” bölümlerinde öğrencilerin dil gelişimini destekleyecek ve onları eğlendirecek, dinlendirecek tekerleme, fıkra ve karikatür gibi etkinliklere yer verildi.

Türkçe Dil Yeteneği 2, 360’a yakın çoktan seçmeli soru, çok sayıda dil etkinliği ve 100’ü aşkın uygulama çalışması ile oldukça zengin içerikli bir üründür. Bu etkinlikleri, öğretmenler öğrencilere derste yaptırabileceği gibi öğrenciler de evde kendi kendilerine yapabilecektir. Dil becerileri konusunda ders kitaplarında bulunan bilgi eksikliklerini giderecek, kazanımların daha iyi kavranmasını sağlayacak, dil gelişimini destekleyecek, öğrencinin anlama ve anlatma yeteneğini geliştirecek ilgi çekici ve eğlendirici metinler seçildi.

Öğrencileri derslere ve sınavlara hazırlamak, başarılarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler; öğrenciyi çok yönlü düşünmeye, analiz sentez yapmaya, edindiği bilgiler arasında ilişki kurmaya yönlendiren, bireysel farklılıkları dikkate alan bir yaklaşımla planlandı.

türkçe dil yeteneği

2. sınıf türkçe yeteneği

dil bilgisi
2. sınıf türkçe dil yeteneği