Türkçe Çalışma Yaprakları 3. Sınıf

Ürün Kodu : KZ34


3. Sınıf Türkçe Çalışma Yaprakları yeni ders programlarına uygun olarak  30’ar çalışma yaprağı olacak şekilde hazırlanmıştır. Her çalışma yaprağında önce çoktan seçmeli sorulara; daha sonra doğru yanlış,boşluk doldurma, eşleştirme, kavram haritası doldurma, grafik düzenleme, bulmaca vb. ölçme ve değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir. Ders programlarındaki temalar veya ünitelere ait kazanımların bire bir ölçülüp değerlendirilmesi amacıyla üzerinde çalışılabilecek nitelikte özgün çalışmalarla zenginleştirilmiştir. Öğretmenlere ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmalar için yanıt anahtarı hazırlanmıştır. Velilerin, çocuklarının çalışmalarını görmesi amaçlanarak Türkçe Çalışma Yaprakları hafta sonlarında ev çalışması için de kullanılabilecek şekilde düzenlenmiş ve veli imza yeri açılmıştır.