Tema Ünite Değerlendirme Sınavları 8’li TÜDS Seti 3. Sınıf

Ürün Kodu : KZ29


İlkokul 3. sınıflar için 2. döneme yönelik, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 8’li TÜDS Seti (Tema/Ünite Değerlendirme Sınavları) hazırlandı.

2. Dönem 8’li Sınav Seti’nde Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve İngilizce derslerine yönelik dörder sayfalık 8 sınav, toplamda ise 40 sınav yer almaktadır. Sorular, her derse ait tema/ünite konularının kazanımlarını değerlendirmeye yönelik olup sınavların hangi konu ya da kazanımlarla ilgili olduğu kapak sayfasında bir tablo / grafikle belirtildi.

Cevap anahtarları kapak iç sayfasında verildi. Soruların çözümü ise www.kozarakadas.com İnternet sitesinden görülebilir.