Kaleminik Çizgiler Ve Sesler Diyarında

Ürün Kodu : YUM.15


Kalemimik Çizgi Çalışmaları ve Ses Etkinlikleri Kitabı
 

‘Kaleminik Çizgiler ve Sesler Diyarında’ kitabı, çocukların okuma yazmayı daha kolay öğrenmelerini, güzel yazı yazma becerilerini kazanmalarını ve işitsel algılarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Kitabımız; ‘Kaleminik’ adlı sevimli karakterin çizgiler dünyasından geçerken basitten karmaşığa doğru serbest, yatay, eğik, sarmal çizgileri hikâye eşliğinde çizebilmesi ile başlamaktadır. Sonrasında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında çok önemli bir yere sahip olan çizgi çalışmaları, sesi hissetme ve ayırt etme interaktif etkinlikleri web desteği olarak kitaba ilave edilmiştir. Bu şekilde çocuğun okuma, yazma ve işitme arasında bir bağlantı kurması hedeflenmiş olup çocukta, bu konulara ilginin oluşmasına da ortam hazırlanmış olmaktadır.

Kitabımızda harfler öğretilmemekte ancak çocuğun, harflerin şekil ve görünüşleri ile ilgili görsel hafızalarını oluşturmalarına yardımcı olunmaktadır.
Sesler ilköğretim müfredatındaki sıraya göre “e, l, a, t, i, n, o, r, m” olarak verilmektedir. Çalışmalar yapılırken her harfin bir sesi olduğu bilinmeli, sesi hissetmeleri ve ayırt etmeleri sağlanmalıdır.
Kitaptaki ses çalışmaları
• Sesi tanıma

• Sesi ayırt etme
• Benzer sesler çıkartma
• Ses ile ilgili temel kavramlar
• Başlangıç ve bitiş sesleri
• Kafiyeli sesler şeklinde özetlenebilir.Yapılan araştırmalar, dikkat, algı ve konsantrasyon sorunlarının günümüz çocuklarında çok daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor. Dikkatini yeterli derecede kullanamayan, odaklanma ve dikkatini bir süre devam ettirmekte sorun yaşayan kişiler, hayatın her alanında, özellikle de akademik yaşantılarında ciddi sorun yaşamaktadırlar. Bu sebeple, özellikle okul öncesi dönemde dikkat, algı ve konsantrasyon becerilerinin temelleri atılmalıdır.Bu sebepler doğrultusunda, “Dikkatli misin?” adlı kitabımızda;• Görsel dikkati odaklama
• Dikkatini sürdürme
• Gördüğünü doğru algılama
• Benzerlik ve farklılıkları ayırt etme
• Şekil-zemin ilişkisi kurma
• Ayrıntıları fark etme
• Görsel hafızayı destekleme
• Mantık yürütme
• El göz koordinasyonu geliştirme
• Problem çözme
• İlişkilendirme
• İnce motor becerilerin geliştirilmesi gibi konuları destekleyecek birçok uygulamaya yer verilmiştir.

Sipariş vermekte zorlananlar için Tel: 
Telefonla ve Whatsap sipariş: 0532 705 0780 - 0541 741 8080 
Telefonla Sipariş Sabit: 0 212 295 4827 (Mesai saatleri: 09:00-18:00)