Hayat Bilgisi Çalışma Yaprakları 3. Sınıf

Ürün Kodu : KZ36


Hayat Bilgisi Çalışma Yaprakları, ilkokul 3. sınıf hayat bilgisi ders programının ölçme değerlendirme anlayışına ve ders programında yer alan kazanımlara birebir uygun olarak öğrenci merkezli ve yapılandırıcı bir yaklaşımla hazırlandı. Her çalışma kitapçığı, koparılabilir özellikte olup 30 çalışma yaprağı içermektedir.

Hayat bilgisi dersi için hazırlanan her çalışma yaprağında, o dersle ilgili program dikkate alınarak, önce çoktan seçmeli sorulara, daha sonra doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, kavram haritası doldurma, bulmaca vb. çeşitli ölçme değerlendirme tekniklerine yer verildi.

Hayat Bilgisi 3’nin ölçülebilir ve değerlendirilebilir çalışmaları için yanıt anahtarı da oluşturuldu.

KARACA Çalışma Yaprakları - Hayat Bilgisi 3, isteyen velilerin çocuklarının çalışmalarını görmesi amacıyla hafta sonlarında ev çalışması şeklinde de kullanılabilir özellikle düzenlendi. Bu nedenle çalışma yapraklarında veli imza yeri de açıldı.
Sayfa Sayısı: 64 Sayfa Boyutlar: 19,5x27,5 cm