Ergen ve Yetişkin Kekemeler için Kekemelikte Yoğunlaştırılmış Modifikasyon Terapisi-Dernek Üyesi-Öğrenci

Marka :
Ürün Kodu : DLGergen-ve-yetiskin-kekemeler-icin-kekemelikte-yo
2.320,93 TL

ERGEN ve YETİŞKİNLER İÇİN KEKEMELİK TERAPİSİ KEKEMELİKTE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ MODİFİKASYON TERAPİSİ Intensive-Modification-Stuttering (IMS)
(Workshop / Doç. Dr. Hartmut ZÜCKNER)

Hedef Kitle

● Dil ve Konuşma Terapistleri ile bu alanda okuyan Lisans (Akıcılık Bozuklukları dersini almış ya da almakta olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri), ● Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi uzmanlar.
29-30 Nisan - 1 Mayıs 2018
10.00-18.00 3 Gün / 24 Ders Saati
DİLGEM Ataşehir Seminer Salonu

 

Eğitim Dili: Eğitim dili İngilizce olup İngilizce bilmeyen katılımcılar için Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Barış DİNÇER tarafından anında çeviri hizmeti verilecektir.

 

EĞİTİMCİ
Doç. Dr. Hartmut ZÜCKNER
RWTH Aachen University Öğretim Üyesi
ALMANYA

Hartmut Zückner, dil ve konuşma terapisti olmakla birlikte dil bilim diplomasına da sahiptir. ( RWTH Aachen University)

1992 den bu yana Başarılı Terapi Yönetim Programı ve Danışmanlığı ve Van RIPER terapi sistemi üzerine workshop ve eğitimler alarak akıcı konuşma bozuklukları alanında uzmanlaşmıştır.

1993-2017 yıllarında RWTH Aachen University’nin kliniğinde Logopedi okulunda akıcı konuşma bozuklukları alanında eğitmenlik yapmıştır. Alman uzmanlar tarafından çokça kullanılan tedavi program olan IMS’yi geliştirmiştir. IMS ergenler ve yetişkinler için kanıt temelli bir program olup C. Van Riper, J. Sheehan ve M. Wingate’den ilham alınmıştır. Zückner kekeme yetişkinlerin duyarsızlaşma durumunu ölçen Desensitization Questionnaire Stuttering (DST) isimli değerlendirme testini geliştirmiştir. Akıcılık bozuklukları alanında Pek çok sayıda kitap ve makaleler yazmıştır.

Şu anda The RWTH Aachen University’de lisans ve master düzeyinde dil ve konuşma terapistlerine hocalık yapmaktadır.

 

Stuttering Therapy for Adults and Adolescents
The IMS-Stuttering Modification Therapy
(Intensive-Modification-Stuttering)

The workshop follows the IMS therapy approach, which is an evidence based treatment program, following the basic principles of Charles Van Riper and Joseph Sheehan. It is modified and expanded for semi-intensive and ambulant stuttering therapy for groups and individuals.

The workshop imparts knowledge of the 4 therapy phases developed by Van Riper non-avoidance approach. It also informs about the necessary theoretical background concerning stuttering and cluttering and detailed explanations about their methodological realization will be the focus of the workshop.

 1. Identification Phase: Contents are the different analyzing parts of overt and covert stuttering behaviors, description of step by step realization within the therapeutic process and the use of an articulatory phonetic program with the client. The value of the identification phase for the beginning of desensitization and kinesthetic perception, which is the basis of non-avoidance stuttering therapy, will be shown.
 2. Desensitization Phase: The two kinds of stuttering (pseudo and “net” stuttering) will be an important part of the workshop. Clinicians will learn, how to use imitated stuttering and a new form of modified stuttering (net stuttering/easy stuttering) as an opportunity for desensitization phase and further communication.
  The objectives of desensitization phase (decreasing speech anxieties and other negative emotions) and the step by step therapy procedure will be focused very deeply, because almost always a successful therapy outcome will depend on the desensitization success with the patient. How to use confrontation therapy and cognitive behavior therapy are important parts of the desensitization work. Aside, interventions form other therapy approaches (act therapy, systemic therapy…) will also be demonstrated.
 3. Modification Phase: Block modification techniques, as used in Van Riper’s non-avoidance approach, are based on motoric processes focussing on the reduction of muscular tension and kinaesthetic movement control. The mechanism of block modification techniques will be explained and the two important techniques (preparatory set and pull-out) will be described and intensively practised. How to train kinaesthetic and proprioceptive perception with a patient, necessary for the successful modification of stuttering events, will be a basic issue.
 4. Stabilization Phase: The IMS approach, which is a modified Van Riper approach, will use certain speech techniques (cancellation and kinesthetic controlled fluent speech) first within the last therapy phase. These techniques are a main part stabilization phase. Interventions to consolidate the success of speech techniques taught in the modification phase will also be focused on.

Yetişkin ve Ergenler için Kekemelik Terapisi
Kekemelikte Yoğunlaştırılmış Modifikasyon Terapisi (IMS)

Bu atölye, Charles Van Riper ve Joseph Sheehan’ın temel ilkelerini izleyen kanıt temelli IMS terapi yaklaşımını içerir. Terapi, gruplar ve bireyler için kısmen yoğunlaştırılmış kekemelik terapisi olarak modifiye edilmiş ve geliştirilmiştir.

Bu atölye Van Riper’ın kaçınma karşıtı yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiştir ve 4 terapi aşamasını kapsar. Bunun yanında, kekemelik ve hızlı konuşma hakkında gerekli olan teorik destekleyici bilgileri de verir ve metodolojileri hakkında da detaylı açıklamalar sağlar.

 1. Tanılama Aşaması; Açık ve kapalı kekemelik davranışlarının farklı analiz kısımları içeriği oluşturur. Terapötik süreç içerisinde adım adım farkındalığın tanımlanması ve danışan ile birlikte söyleyiş sesbilgisi programının kullanımı işlenir. Kinestetik algı ve hassasiyet azaltmanın başlangıç kısmı için tanılama aşamasının değeri gösterilir ve bu kaçınma karşıtı kekemelik terapisinin temellerini oluşturur.
 2. Duyarsızlaştırma Aşaması: 2 tür kekemelik cinsi bu atölyenin önemli bir kısmını oluşturacaktır. (yalancı kekemelik ve net kekemelik). Uzmanlar, duyarsızlaştırma aşaması ve ilerideki iletişimleri için bir fırsat oluşturacak şekilde, taklit edilmiş kekemeliğin nasıl kullanıldığını öğrenecekler ve modifiye edilmiş kekemeliğin yeni formunu öğreneceklerdir.
  Duyarsızlaştırma aşamasının hedefleri (konuşma stresini ve diğer olumsuz duyguları azaltma) ve adım adım terapi prosedürü derinlemesine incelenecektir. Çünkü hemen hemen başarılı her terapi sonucu, başarılı bir duyarsızlaştırmaya dayanır. Yüzleştirme ve bilişsel davranışçı terapinin nasıl kullanılacağı duyarsızlaştırma aşamasının önemli bir kısmını oluşturur. Bunun yanında diğer terapi yaklaşımlarından müdahale tekniklerinin kullanımı da gösterilecektir. (sanat terapisi, sistematik terapi vs.)
 3. Modifikasyon Aşaması; Van Riper’ın kaçınma karşıtı tekniğinde kullanıldığı gibi. Blok modifikasyon teknikleri, kas gerilimini azaltmaya ve kinestetik hareket kontrolüne odaklanan motorik süreçlere dayanır. Blok modifikasyon tekniğinin mekanizması açıklanacaktır ve iki önemli teknik gösterilecektir. (hazırlık seti ve çıkarma teknikleri). Ve yoğun olarak pratik uygulanacaktır. Kekemeliğin başarılı şekilde modifikasyonu için gerekli olan kinestetik ve proprioseptif algıların danışanla birlikte nasıl geliştirileceği temel konu olacaktır
 4. Dengeli ve sürekli hale getirme Aşaması; Van Riper yaklaşımının modifiye edilmiş hali olan IMS yaklaşımı terapinin başından sonuna kadar belirli konuşma teknikleri kullanacaktır. (cancellation ve kinestetik kontrollü akıcı konuşma teknikleri). Bu teknikler stabilizasyon aşamasının ana kısımlarıdır. Modifikasyon aşamasında öğretilen konuşma tekniklerinin başarısını güçlendirmek için olan müdahalelere de odaklanılacaktır.

DİKKAT!

 1. Belgelendirme: DİL ve KONUŞMA TERAPİSTLERİ DERNEĞİ, DİLGEM ve PROLOG TURKEY onaylı 24 ders saati süreli KATILIM BELGESİ verilecektir.
 2. Kontenjan: 60 kişi
 3. Ücret:
 • Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Üyesi Terapist: 300 Euro + % 8 KDV= 324 Euro
 • Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Öğrencileri: 300 Euro + % 8 KDV= 324 Euro
 • Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Üyesi olmayan Terapist ve Lisansüstü Öğrencileri: 360 Euro + % 8 KDV= 388 Euro
 1. Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Üyeleri ile Lisans Öğrencileri eğitim girişinde üyeliklerini ve öğrenci oluşlarını belgelemek zorundadırlar.
 2. Katılımcılar eğitim ücretini https://www.prologturkey.com/tr/seminerler--k linki üzerinden KREDİ KARTI ile 12 Taksite kadar taksit ya da HAVALE imkanlarıyla ödeyebilirler. Seminer ücreti ödendiğinde katılımcı kaydı otomatik olarak yapılmaktadır.
 3. Bu eğitime katılanlara eğitim boyunca Almanya kökenli bir firma olan PROLOG firmasının Dil ve Konuşma Terapisi Alanına yönelik geliştirilmiş materyalleri % 10 indirimli olarak sunulacaktır. Ayrıca değeri 1.600 TL olan Dil ve Konuşma Gelişimi Destek Eğitim Seti bu eğitime özel % 30 indirimli olarak katılımcılara sunulacaktır. Dil ve Konuşma Gelişimi Destek Eğitim Seti’ni incelemek için: https://www.prologturkey.com/tr/dil-ve-konusma-gelisimi-destek-egitim-seti--k