Duyu Bütünleme Klinik Yeterlilik Sertifika Kursu - Terapide Klinik Muhakeme

Marka :
Ürün Kodu : DLGduyu-butunleme-klinik-yeterlilik-sertifika-kurs


Duyu Bütünleme Klinik Yeterlilik Sertifika Kursu’nun Kapsamı:

Star Enstitüsü 1. Düzey Danışmanlık eğitiminin katılımcıları, gruplar halinde çalışarak dersler, terapi videoları ve deneyimli STAR eğitmenleri ile gerçekleştirilen analizler aracılığıyla klinik muhakemeyi/akıl yürütmeyi öğrenirler. Bu kurs STAR enstitüsü bünyesine verilen Duyu Bütünleme Klinik Yeterlilik Sertifika Kursu ile birebir aynıdır. Bu kurs öncesinde, anında ve sonrasında;

 1. Deneyimli terapistlerin çocuklarla yaptıkları bire bir terapi oturumlarını analiz edin.
 2. STAR Enstitüsünün uzman klinisyen eğitmenlerinden grup danışmanlığı alın.
 3. Uygulama alanlarına özel olarak küçük gruplar halinde mesleki fikir alışverişi fırsatını kaçırmayın.
 4. Değerlendirme ve terapi planını yaparken ihtiyaç duyduğunuz klinik akıl yürütme becerinizi geliştirin.
 5. Anne-babalar ve diğer ekip üyeleri ile etkin işbirliği yapma stratejileri hakkında bildiklerinizi arttırın.

 

Akreditasyon ve Sürekli Eğitim:

 1. Eğitim bitiminde, tüm katılımcılar 1. Düzey İleri Danışmanlık Almış Klinisyen Akreditasyonu ve Belgesi almaya hak kazanırlar.
 2. STAR Enstitüsü sürekli eğitim konusunda AOTA Onaylı Sağlayıcıdır. 1. Düzey Yoğun Danışmanlık eğitimini tam katılımla bitirenlere 25.5 saatlik Profesyonel Yüz Yüze Ders saati kredisi verilir. AOTA sürekli eğitim kredilerinin veriliyor olması AOTA’ ya ait ders içeriklerinin, araç gereçlerin ya da kinik süreçlerin kullanıldığı anlamına gelmemektedir.

 

Program Hedefleri:

STAR Enstitüsü Birinci Düzey Yoğun Danışmanlık Programının hedefi katılımcıların Duyusal İşlemleme Bozukluklarına (DİB) dair bilgi, görgü ve anlayışlarını aşağıdaki becerileri yerine getirebilecek şekilde geliştirmektir:

 1. DİB’nın alt türlerini ayırt edebilmek
 2. Terapi için klinik karar verme araç gereçlerini ve Dr. Lucy Jane Miller ile Dr. Sarah A Schoen tarafından geliştirilen ev uyum ekipmanlarını kullanabilmek
 3. Amaç Kazanım Ölçeği’ni kullanarak gerçekçi ve işlevsel amaçlar belirlemek
 4. Aile üyelerinin terapi sürecine katılmalarının önemini anlamak
 5. DİB olan çocukları değerlendirmeye uygun olan araç gereçleri tanımak
 6. Vaka oturumlarını gözlemlemek ve terapi planı incelemek
 7. STAR PROCESS Terapi Modelini tanımak
 8. Ailelerin ihtiyaç ve isteklerini dikkate almak
 9. Bir ergoterapi değerlendirmesinde elde edilen verileri harmanlamak, klinik muhakeme yaklaşımını kullanarak terapi notları tutmak ve anne-babalar, doktorlar ve ekibin diğer üyeleri ile iletişim kurmak

 

Duyu Bütünleme Klinik Yeterlilik Sertifika Kursuile Kazanılan Yeterlikler:

 1. Duyusal İşlemleme Bozukluğu’nun alt türlerini ayırıcı şekilde tanılayabilmek.
 2. Çocuklarda SPD değerlendirmesi yapmak için uygun olan araç gereçleri seçmek ve kullanmak.
 3. SPD terapi süreçlerini yönetebilmek için gerekli bilgileri değerlendirme araçlarından süzebilmek ve sentezleyebilmek.
 4. STAR PROCESS yaklaşımının temel ilkeleri olan süreç unsurları, terapi ilkeleri ve ebeveyn eğitimi konularını bilmek.
 5. Ailelerin ihtiyaç ve isteklerini karşılarken aynı zamanda değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak işlevsel çıktılar belirleyebilmek.
 6. STAR PROCESS’e dayalı olarak terapi planlamasında ve SPD’ de yapılacak uyumlamalarda klinik muhakeme süreçlerini kullanabilmek.
 7. Ailelerin, terapi ve amaç belirleme süreçlerine katılımlarını anlamlı kılabilmek.
 8. Düzenli ve öz bir değerlendirme raporu hazırlayabilmek ve tedavi notları tutabilmek için değerlendirmeden elde edilen bilgileri sentezleyebilmek ve klinik muhakeme süreçlerini etkin şekilde kullanabilmek.

 

Program Akışı: Kursun ilk 4 günü yukarıda adı ve adresi belirtilen otel ya da benzeri bir otelin seminer salonunda STAR Enstitüsü’nden gelecek uzmanlar öncülüğünde yüz yüze ve uygulama ağırlıklı olarak verilecektir.Kursun devamı iseTemple Üniversitesi tarafından online olarak verilecek olup adı “Duyusal İşlemleme 1. Düzey – Duyusal İşlemleme Bozukluğu: Değerlendirme ve Terapi İlkeleri’dir. Bu eğitim Temple Üniversitesi tarafından Pennsylvania-Philedelphia’da sunulmaktadır. Eğitmenler STAR Enstitüsü eğitmenleridir. Tamamen çevrimiçi olarak sunulan bu eğitim haftada bir gün Zoom uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Eğitim esnasında katılımcılara her hafta yapmaları gereken ödevler verilmektedir.

 

STAR 1. DÜZEY DANIŞMANLIK

1- Terapide Klinik Muhakeme

 • Ergoterapi, Fizyoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, tıp veya psikoloji alanında lisans derecesi olan eğitimciler ve sağlık personeline açıktır.
 • STAR Yaklaşımını öğrenin.
 • Terapi oturumlarını gözlemleyin ve inceleyin.
 • SPD Değerlendirme araçlarını yakından tanıyın.
 • Klinik Muhakeme araçlarını kullanmayı öğrenin.

 

2- Temple Üniversitesi Duyusal İşlemleme Seviye I

Önşart: STAR I. Düzey Danışmanlık

 • Çevrimiçi dersler.
 • SPD ilkelerini günlük uygulamalarda kullanın.
 • SPD değerlendirmesi için klinik muhakeme modelini uygulayın.
 • STAR PROCES yaklaşımına ne kadar sadık kalındığını değerlendirin.
 • STAR 1.Düzey Danışmanlık eğitiminde öğretilen konuları derinleştirin ve uygulamaya koyun.

 

3- SPD PRO I / Kazanılan yeterlikler:

 • SPD alt türlerini ayırıcı şekilde tanılayabilmek.
 • Değerlendirme araçlarını seçmek ve kullanmak.
 • STAR PROCESS yaklaşımını bilmek.
 • Aile ihtiyaçlarını/isteklerini karşılarken aynı zamanda işlevsel çıktılar belirleyebilmek.
 • Terapi ve uyumlama süreçleri için klinik muhakeme becerisi geliştirmek.
 • Aile katılımını arttırabilmek

 

4- Temple Üniversitesi / Duyusal İşlemleme Seviye II

Önşart: SPD PRO I Sertifikası ve en az Ergoterapi lisans derecesi.

 • Çevrimiçi dersler
 • Klinik muhakeme becerilerinizi geliştirin.
 • Uyarılma Düzenlemesinin (Arousal Regulation) önemini kavrayın.
 • Oyun ve duyusal girdiye dayalı başarılı terapi yaklaşımları belirleyin.
 • Kişilerarası Nörobiyoloji (IPNB) bakış açısıyla ilişki temelli terapi ve oyun anlayışının altında yatan sebepleri inceleyin.
 • A SECRET anlayışını derinleştirin.

 

5- STAR II. Düzey Danışmanlık

 • İleri Klinik Beceriler
 • Önşart: SPD PRO I Sertifikası ve Temple Üniversitesi Duyusal İşlemleme II Sertifikası
 • Uygulamalı terapilere katılın ve aktif danışmanlık hizmeti alın.
 • İleri düzey akademik konular ve yansıtma çalışmaları.
 • Terapist ve vak arasındaki ilişkinin doğasını anlayın ve daha iyi ilişkiler geliştirin.
 • - STAR PROCESS MODEL’inde uzmanlaşın.

 

6- SPD PRO II / Kazanılan yeterlikler:

 • Klinik muhakeme
 • Düzey becerilerin gelişimi
 • Oyun ve ilişki temelli terapilerin faydalarını ifade edebilme.
 • Terapi yönetimi sürecinde çocukla uyumlanma.
 • Duyu bütünleme tekniklerinin uygulanması.
 • A SECRET geliştirme
 • Terapi sürecinde uyarlamalar yapabilmek için öz-yansıtma kapasitelerinin ve anında muhakeme becerisinin gelişimi

 

PROGRAM EĞİTMENLERİ

 

 

Lucy Jane Miller, PhD, OTR/L
Kurucu, STAR Enstitüsü

 

DİB ile ilgili 75’ten fazla makale ve iki kitap yazarı olan Dr. Miller, sahip olduğu terapi deneyimlerini ve alana özgü yapılan araştırmalarla ilgili derinlemesine bilgileri katılımcılarla paylaşmaktan keyif alan birisidir. Kendisinin geliştirdiği norma dayalı 9 ölçek vardır: Miller Okulöncesi Değerlendirme, Japonca Miller Okulöncesi Değerlendirme, İlk ADIM (First STEP), Primer Paso, Bebek ve Çocuklar için Motor Değerlendirme, Yeni-Leiter Uluslararası Performans Ölçeği, Stoelting-Öz Zeka Ölçeği, Kısa Dönem Duyusal Profil, Miller İşlevsel Katılım Ölçeği, Yaşam Becerilerinin Ama Odaklı Değerlendirilmesi ve Üç Boyutlu Duyusal İşlemleme (SP-3D). Kendisine Amerika Ergoterapi Kuruluşu tarafından en üst düzey ödül olan Award of Merit verilmiş ve Colorado Eyaleti tarafından Martin Luther King Jr., Humanitarian Award ödülüne layık görülmüştür.

                            

 

Sarah A. Schoen, PhD, OTR/L
Araştırma Müdürü, STAR Enstitüsü

 

Dr. Schoen, ergoterapi alanında 30 yıllık deneyime ve New York Üniversitesinden bu alanda aldığı bir doktora derecesine sahiptir (2001). Doktora sonrası, 2 yıl boyunca Dr. Lucy Jane Miller ile birlikte çalışmış ve Colorado Üniversitesi Sağlık Bilimleri gelişimsel Psikobiyoloji Araştırma Grubu tarafından ödüle layık görülmüştür. Bu iki yıl boyunca Dr. Miller’la birlikte üzerinde çalıştıkları Duyusal İşlemleme Ölçekleri için de William T Vakfının verdiği Gelişimsel Psikoloji Destek Ödülünü kazanmışlardır. Rocky Mountain Sağlık Çalışanları Üniversitesinde doçent olarak görev yapan Dr. Schoen çok sayıda doktora komitesine katılmıştır. Ayrıca, STAR Enstitüsünde, kendisinin de geliştirilmesine katkı sağladığı ve aylık olarak programlanan İleri Danışmanlık derslerini yürütmektedir. Nörogelişimsel Tedavi alanında sertifikası da olan Dr. Schoen Duyu Bütünleme Terapisi, Törapik Dinleme ve destek teknolojileri konularında üst düzey eğitim almıştır. Dr. Schoen’e, 1997 yılında Amerika Ergoterapi Derneği tarafından Başarı Ödülü ve 2011 yılında Amerika Ergoterapi Kuruluşu tarafından Virginia Scardina Mükemmellik Ödülü verilmiştir.

 

 

Mim Ochsenbein, MSW, OTR/L
Eğitim Direktörü & Ergoterapist, STAR Enstitüsü

 

Mim Ochsenbein, MSW, OTR/L, 20 yılı aşkın bir süredir pediyatrik ergoterapist olarak çalışmaktadır. Kendisi, duyu bütünleme (SIPT Sertifikası), dinleme terapisi (Törapik Dinleme), beslenme terapisi (SOS) ve bebek masajı (CIMI) konularında üst düzey eğitim almıştır. Çocuklar ve gençlerle çalışmalarını erken tanı programları, okul bağlamı, klinik ziyaretler, akıl sağlığı ve özel sektör gibi çok farklı ortamlarda yapma fırsatı olmuştur. 2012 yılında sosyal hizmetler alanında, kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetimi konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı konular arasında vaka yönetimi, program geliştirme ve program yönetimi yer almaktadır. 2013 yılından bu yana hem lisansüstü hem de sürekli mesleki gelişim dersleri vermektedir.

 

                             

 

Virginia Spielmann, MSOT
Müdür Yardımcısı /Eğitmen, STAR Enstitüsü

 

Virginia duyu bütünleme, DIR/Floortime, çocuk gelişimi ve bebek ruh sağlığı gibi konularda konuşmacı, koç ve eğitmendir. Kenya, Avustralya, Filipinler, Vietnam, Hong Kong ve ABD’de dersler vermiş, uluslararası konferanslarda çalıştaylar düzenlemiştir.

Çok kalabalık ve saygı duyulan bir disiplinlerarası ekibin liderliğini yaptığı Hong Kong’da SPOT (Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Ergoterapi) Disiplinlerarası Çocuk Terapi Merkezinin Klinik Direktörlüğünü yürütmüştür.

Lisans eğitimini Ergoterapi alanında İngiltere, Oxford’da tamamlamıştır (2002) ve Hong Kong’da kayıtlı bir ergoterapisttir. Disiplinlerarası Gelişim ve Öğrenme Konseyi’nin (ICDL) bünyesinde Eğitim Lideri, Uzman DIR/Floortime terapisti ve ebeveyn koçluğu yapmaktadır. Otistik Spektrum Bozuklukları, Duyusal İşlemleme Bozuklukları, çocuk akıl sağlığı konuları, evlatlık verilen çocuklar ve gelişimsel travmaları olanlar hakkında kapsamlı bir deneyime sahiptir.

Lisansüstü çalışmaları arasında SIPT de yer alan Virginia, şu anda Santa Barbara’daki Fielding Lisansüstü Üniversitesi’nde Bebek ve Erken Çocukluk Gelişimi alanında akıl sağlığı konusunda doktora çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda ergoterapi alanında yüksek lisansını da Mount Mary Üniversitesinde yapıyor ve bitirdiğinde ABD Ergoterapist sınavına girmeye hak kazanacaktır. Ulusal sertifikasını da aldıktan sonra Colorado’da sertifikalı olacaktır.

 

                            

 

Renee Allen, MS, OTR/L
Eğitmen, STAR Enstitüsü

 

Renee, Boston Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladığı 2000 yılından bu yana pediyatrik ergoterapi alanında çalışmaktadır. İş tecrübesi bakımından Erken Tanı ve Tedavi programında çalışmış, Boston’daki Perkin Görme Engelliler Okulunda sağır/kör çocuklara hizmet sunmuş ve iki farklı özel duyu kliniğinde çalışmıştır. Kendisi 2008-2011 yıları arasında STAR Enstitüsünde görev yapmıştır. Şu anda, 0-6 yaş arasındaki çocuklarla evlerinde ya da kendi ev-kliniğinde çalışmalar yapmaktadır. Duyu Bütünleme ve Praxy Testi (SIPT) konusunda eğitim almış ve orta düzey DIR/Floortime Modeli uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Boş vakitlerinde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yürüyüş ve kayak yaparak Colorado’nun tadını çıkarmaktadır.

 

                                           

 

Robyn C. Chu, MOT, OTR/L
Eğitmen, STAR Enstitüsü

 

Robyn, El Dorada California’daki Sağlıklı Çocuklar Yetiştirme Terapi Hizmetlerinin kurucusu ve müdürüdür. Çeştili konu ve uygulamalarda 11 yıllık klinik deneyimi ile başkalarına yardım etmek üzere çalışmaktadır.  Chu, iş hayatına Sacramento’da Shriners Çocuk Hastanesinde başlamış ve sonrasında El Dorado İlçe Milli Eğitim Şubesinde Baş Ergoterapist olarak görev yapmıştır. Colorado’da STAR Enstitüsünde Dr. Lucy Jane Miller’dan danışmanlık eğitimi alan Chu’nun Duyu Bütünleme Terapisi konusunda üst düzey becerilere sahiptir. Son 8 yıldır özel sektörde ve kendi kliniğinde çalışmaktadır. Aynı zamanda gelişmekte olan diğer terapi hizmetlerine de destek olabilmek için Özel girişim Danışmanlığı da yapmaktadır. Sağlıklı Çocuklar Yetiştirme Merkezi’nin Müdürü olarak tüm dünyadan birçok aileye destek olmuş ve California’daki terapistlere danışmanlık yapmıştır. Yıllar içerisinde ebeveynler, öğretmenler ve terapistler için çalıştaylar düzenlemiş ve üniversitelerde misafir hoca olarak dersler vermiştir. SPD Kuruluşunun eğitmenleri arasında görev yapmaktadır. Miller İşlevsel Katılım Ölçeği ve GOAL Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesine katkılar sunmuş ve şu anda SP3D üzerinde çalışmaktadır. UCSF ve Stanford’da araştırma ekiplerine danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Terapist ve ailelere destek olabilmek için 10 Duyu-Motorsal Etkinlik Kitabını yazmıştır. Bunun yanı sıra, motor ve sosyal becerilerin geliştirilmesinde kullanılan “Bahçe Oyunu: Ergoterapi için Öğrenme ve Gelişim Kiti”ni hazırlamıştır.

 

DİKKAT:

 1. Bu kurs, 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli sağlık sayfalarından Healthline tarafından yılın en iyi Blog sayfasına sahip Duyu Bütünleme Merkezi seçilen STAR ENSTİTÜSÜ ve DİLGEM işbirliğiyle organize edilmektedir.
 2. Belgelendirme: Kurs sonunda katılımcılara DİLGEM ve STAR Enstitüsü ve onaylı KATILIM BELGESİ verilecektir.
 3. Eğitim Dili: Kursun eğitim dili İngilizce olup İngilizce bilmeyen katılımcılar için Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Barış DİNÇER tarafından anında çeviri hizmeti verilecektir.
 4. Hedef Kitle: Bu kurs Ergoterapistlere ve Ergoterapist olmamakla beraber teşhis ve klinik gerekçelendirme yeteneğini geliştirme amacıyla diğer profesyonellere (Dil ve Konuşma Terapisti, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı, Fizyoterapist, Psikiyatrist, Psikolog, PDR, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Özel Eğitimci vd.) ve bu alanlarda eğitimine devam eden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ’ne yönelik tasarlanmıştır.
 5. Katılımcıların Duyu İşlemleme Bozukluğu olan çocuklarla çalışıyor olması zorunludur.
 6. Dileyen katılımcılara STAR Enstitüsü’nde 2 hafta süreli staj imkanı sunulacaktır.
 7. Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar TEMPLE Üniversitesi, STAR Enstitüsü ve DİLGEM işbirliğiyle 01 Mayıs-01 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 8 hafta / 16 saat süreli "Duyu Bütünleme Klinik Yeterlilik Sertifika Kursu Duyusal İşlemleme Seviye 1" Eğitimine katılamaya hak kazanırlar.
 8. Kontenjan: 60 kişi ile sınırlıdır.
 9. Dileyen katılımcılar kurs ödemelerini güncel kur üzerinden aşağıda yer alan DİLGEM banka hesabına seminere 2 hafta kala tamamlamak koşuluyla taksitler halinde yatırabilirler.
 10. Bu kursta hedef kitlede yer alan bölümlerde okuyan Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora Öğrencilerine % 10 indirim ; akademisyenlere ise %20 indirim uyguluyoruz. İndirimden yararlanmak için semineri sepete ekledikten sonra ALIŞVERİŞİ TAMAMLA bölümünün altında yer alan Promosyon Kodu Kullan bölümüne öğrenci için dilgem10; akademisyen için ise dilgem20 yazılması gerekmektedir. İndirimden yararlanan öğrenci ve akademisyenlerin seminer girişinde öğrenci ya da akademisyen oluşlarını güncel tarihli belge ile ispatlamaları gerekmektedir.
 11. BANKA HESAP BİLGİLERİ:
 • Banka Adı: KUVEYTTÜRK
 • Hesap Adı: Dilgem Eğitim Öğretim Danişmanlik ve Yayincilik Ltd. Şti.
 • IBAN No: TR 7400 2050 0009 4513 3680 0001

 

Ulaşım

 • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Divan İstanbul Asia’ya 12 km uzaklıktadır. 
 • İstanbul Havalimanı, Divan İstanbul Asia’ya 75 km uzaklıktadır. 
 • D-100 Karayolu, Divan İstanbul Asia’nın önünden geçmektedir.
 • E-180 Otobanı Kurtköy Gişeleri, Divan İstanbul Asia’ya 15 km uzaklıktadır. 
 • Tavşantepe Metro İstasyonu, Divan İstanbul Asia’ya 3 km uzaklıktadır.
 • Pendik Tren Garı, Divan İstanbul Asia’ya 4 km uzaklıktadır. 
 • Kaynarca Marmaray Durağı, Divan İstanbul Asia’ya 2 km uzaklıktadır.
 • İDO Pendik Terminali, Divan İstanbul Asia’ya 3 km uzaklıktadır. 

 

Yakındaki Görülecek Yerler ve Yapılabilecek Aktiviteler

 • Viaport, Neomarine, Piazza, Anatolium, Pendorya ve Viasea Alışveriş Merkezleri
 • Tuzla Marina, Pendik Marina, ViaSea, Aquapartk ve Temapark 
 • Adalar Tekne Turu
 • Bağdat Caddesi ve Kadıköy' e bir Gezinti

https://www.divan.com.tr/divan-istanbul-asia/tr