Düşündüren Atölyem 5-6 Yaş Eğitim Seti

Ürün Kodu : M020
259,26 TL
225,00 TL %13 İndirimli

5-6 Yaş Düşündüren Atölyem Kavram Eğitim Seti

Düşündüren Atölyem Seti hazırlanırken MEB Okul Öncesi Eğitim Programı , 48 ay ve üstüçocukların gelişim özellikleri ve farklı öğrenme ihtiyaçları dikkate alındı. Basitten karmaşığa yaklaşımıyla hazırlanan Düşündüren Atölyem Seti’nde; Kavram Atölyesi 1, Kavram Atölyesi 2, Matematik Atölyesi, Çizgi Atölyesi, İzli Çizgi Çalışmaları ve Mavi Yunus Portfolyom kitapları yer almakta.

Düşündüren Atölyem Seti’nde yer alan etkinlikler çocuk merkezli olup eğitim programındaki kazanım ve göstergeleri destekler niteliktedir, her kavram için 2-3 etkinlik sayfası mevcuttur. Her etkinlik sayfasında farklı bir düşünme becerisi kullanıldı. Böylece çocuklarımızın kavramı kendi tercih ettiği, ilgi duyduğu şekilde öğrenmesine olanak sunuldu. Çocukların sadece kavramı tanıması değil,farklı düşünme süreçlerini de yetkin bir şekilde kullanma becerisini kazanması amaçlandı.

Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalara Çizgi Atölyesi kitabında ele alındı.

Düşündüren Atölyem Seti’nde “dikkat, problem çözme, eşleştirme, hafıza, yaratıcılık, gruplama, akıl yürütme, tahmin, görsel okuma, sıralama, gözlem ve betimleme, simetri, ayırt etme ve karşılaştırma, kalem tutma, sayma, işlem yapma, sembolü tanıma, beyin fırtınası ve ilişki kurma vb.” temel beceriler ele alındı.Ayrıca bu becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak labirent, ölçme-ölçüm, yap-boz, öykü, grafik, bilmece-ipucu, örüntü kurma ve deney gibi araçlar kullanıldı.

Uygulanan etkinliklerden hiç biri birbirinin tekrarı değildir. Ayrıca çok sıradan görülen eşleştirme becerisi ve uygulaması domino; örüntü ise bardak kuleler oluşturma gibi çok da alışık olmadığımız uygulamalarla sunuldu.
Her sayfanın altında çocuğun kendisini değerlendirilmesine yönelik işaretleme alanlarına yer verildi. Böylece çocuğun sadece pasif bir uygulayıcı değil, aktif bir katılımcı olması hedeflendi.  
Set içinde yer alan her bir öykü ve bilmece özgün olup bu şekilde çocuğun kavramları ve çizgi becerilerini sıkılmadan ve farkına varmadan edinmesi amaçlandı.
Kavram kitapları 24.5 x 32.5 cm boyutlarında olup spirallidir.