Değerler Eğitimi Destekli HAMHAM Eğitim Seti (5-6 Yaş)

Ürün Kodu : YUM.37
125,00 TL
95,00 TL %24 İndirimli

Hamham Okul Öncesi Değerler Eğitimi Seti 48 ay ve üzeri

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

  Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir.Değerler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bireyi, aileyi, yaşadığımız toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde, toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan;
 • Yardımlaşma
 • Dürüstlük
 • Dayanışma
 • Sevgi
 • Hoşgörü
 • Saygı
 • Misafirperverlik
 • Duyarlı olma
 • Vatanseverlik
 • Adil olma
 • Doğruluk
 • Paylaşımcı olma
 • İyilik
 • Çalışkanlık
 • Temizlik
 • Vefalı olma
v.b gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2010 yılı Eylül ayında yayınladığı bir genelge ile Okul Öncesinden başlayarak liseye kadar tüm eğitim kurumlarında “Değerler Eğitimi” ile ilgili çalışmalar yapılmasını uygun görmüştür.

Şu an tüm okullarda bu konuyla ilgili aylık çalışmalar yapılmakta ve her ayın üçüncü haftası yapılan çalışmalarla ilgili raporlar hazırlanarak MEB’e  sunulmaktadır.

Bu noktadan yola çıkarak değerli eğitimcilerimize yol göstermesi, kaynak olması ve yapacakları etkinlikler konusunda sıkıntı yaşamamaları amacıyla müfredata uygun olarak ve kazanımsal metoda görehazırlanmış kapsamlı bir set olan “Değerler Eğitimi Seti”ni sunuyoruz.

DEĞERLER EĞİTİM SETİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Değerler Eğitimi Öğrenci Seti

HAM HAM VE ARKADAŞI ALİ DEĞERLER EĞİTİM SETİNİN ÖZELLİKLERİ

HamHam ile Ali   Setimizde iki tane kahramanımız var. ALİ ve HAM HAM. Çocuklar bu kahramanlarla birlikte hata yapacaklar, bu hataları nasıl düzelteceklerini görerek doğruyu öğrenecekler, merak edecekler, eğlenecekler kısacası kendilerini bu kahramanlarla özdeşleştirip tüm değerleri kazanmış olacaklar.

Değerler Eğitim Seti’nde 9 ana ders kitabı bulunmaktadır . Her kitap farklı değerleri işlemektedir. Bu değerler şunlardır:

  • 1. kitap: İletişim kurma-Nazik olma-Yardımlaşma
  • 2. kitap: Dinleme-Konuşma-Paylaşma-Eşyalarını düzenli kullanma
  • 3. kitap: Vücut ve el-yüz temizliği-Doğru –Güzel beslenme
  • 4. kitap: Tutumlu olma-Dürüst olma-Uyku öncesi ve sonrası yapılması gerekenler
  • 5. kitap: Azimli olma-Yardımsever olma-Başkalarının eşyalarını almama
  • 6. kitap: Sabırlı olma-Çalışkan olma-Özgüvenli olma
  • 7. kitap: Sorumluluk alma-İşbirliği yapma
  • 8. kitap: Hoşgörülü olma-Vatansever olma-Şefkatli olma
  • 9. kitap: Başkalarının haklarına saygılı olma-Adil olma

Bu değerler, çocuklarımıza okul öncesi müfredat programı içinde günlük eğitim çalışmaları ile desteklenerek bir sistem dâhilinde verilmektedir.

Eğitim kitaplarının içeriğinde ise;

  • Ünite konuları (Okulum, Ailem, Vücudum, Sağlık, Mevsimler, Bitkiler, Hayvanlar, İletişim, Ulaşım vb.),
  • Kavramlar ( Büyük-Küçük, Mekânda Konum vb.),
  • Matematik bilgileri ( Ritmik sayma, Sayılar, Toplama-Çıkarma vb.),
  • Şekiller (Daire, üçgen,kare vb.),
  • Renkler: (Ana ve Ara renkler),
  • Görsel algı (Dikkat süresini arttıran algı geliştirmeye yönelik çalışmalar),
  • Çizgiler (El yazısına hazırlık çalışmaları),
  • Sanat etkinliği (El ve göz koordinasyonunu geliştiren çalışmalar),
  • Örüntüler gibi çalışma sayfaları yer almaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖRNEK SAYFASI

iç sayfa resmi

 

  • Aile Katılım Kitapçıkları‘nın içinde yer alan çalışmalarla okulda işlenen konu ve değerlerin evde tekrar edilmesi ve pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu şekilde değerlerin aile içinde de desteklenmesi ve takip edilmesi sağlanmıştır.
  • Çalışma Yaprakları sayesinde başka kaynaklardan etkinlik aramanıza gerek kalmayacak. Müfredata yönelik amaç ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olan çalışma yaprakları kitabı kopartılabilir sayfalardan oluşmaktadır.
  • Şarkılarla Değerlerimiz Kitabı ve mp3 Şarkıları ile değerlerin eğlenceli bir şekilde kalıcı hale gelmesi hedeflenmiştir. Değerlerle ilgili şarkıların sözlü ve sözsüz(enstrümantal) hâlleri bulunmaktadır.
  • Masallarla Değerlerimiz Kitabı ve DVD’sinde 20 orjinal masal vardır. Her değerden önce veya sonra “film” seyrettirilerek pekiştirme sağlanacaktır. Böylece vermek istediğimiz değerleri hikayelerle destekleyip, davranışa dönüştürme amaçlanmıştır
  • Günlük Planlar‘ın içine kitaplardaki uygulamaların dahil edilmesiyle değerlerin sistemli bir şekilde kazanılması hedeflenmiştir. Örneğin birinci kitabın ilk sayfasında yer alan “okula başlama” konusuyla “sırasını bekleme” değeri günlük planda serbest zaman, Türkçe (sohbet, şiir, parmak oyunu vb.), oyun, müzik, sanat etkinlikleri ile tekrarlar yapılarak pekiştirilmesi sağlanmıştır.
  • Öğretmen Kılavuzu Kitabı‘ında ayrıca bu etkinliklere alternatif olabilecek çalışmalar, hikâye, drama vb. bulunmaktadır.
  • e-Kitap ve Dijital içerik flash belleği ile Değerler Eğitim Seti içersindeki tüm yazılı içeriğe dijital ortamda erişebilir, akıllı tahta ile veya projeksiyon cihazı ile kullanabilirsiniz. Böylece eğitim esnasında öğrenciler bir yandan kitaptaki uygulamayı yapar bir yandan da uygulamayı tahtadan izleyebilrler.