Beckman Oral-Motor Değerlendirme ve Terapi Eğitimi

Marka :
Ürün Kodu : DLGbeckman-ora-motor-degerlendirme-ve-terapi-egiti
5.802,33 TL

Beckman Oral-Motor Değerlendirme ve Terapi Eğitimi

Oral-motor bozukluklar, hem hasta hem de bakım ekibi için çeşitli zorluklar anlamına gelmektedir. Oral-motor bozuklukları olan bireyler genelde yönergeleri takip edemezler.      Kişi hiçbir şekilde ağızdan beslenmiyor olabilir, böyle olduğunda da oral hareket örüntülerini gözlemlemek çok güçleşmektedir. Mevcut başlangıç düzeyi protokollerin büyük çoğunluğu en az düzeyde de olsa vakaların belli yönergeleri takip edebilmelerini gerektiriyor. Beckman tarafından geliştirilen protokol ise vakanın gösterdiği tepkinin dudak, yanak, çene ve dilin hareket açısına, çeşitliliğine, kuvvetine ve baskısına uyumlu olması için bilişsel olarak harekete geçirmeyen mekanik kas tepkileri kullanmaktadır.

Bu eğitimde (toplam 24 saat, 1.6 CEU kredisi), katılımcılar tonik ısırma, bir araçla tonik ısırma, yavaş oral geçiş, dil itimi (tongue thrust), öksürük, gag ve kusma ile ilgili telafi edici teknikleri yaparak/uygulayarak öğrenirler. Katılımcılar, birbirlerine protokol uygulayacak, sonuçları analiz edecek ve veri takibini öğreneceklerdir. Başlangıç değerlendirmesinde fark edilen zayıf alanlara dair belli oral-motor terapi tekniklerini yine birbirlerine uygulayarak pratik edeceklerdir.

Bunların yanı sıra eğitim içeriğinde yer alan konular amaç yazma, diyet kıvam ilerlemesi, oral sorunlarda tüp kullanımı, yemek zamanı kullanılabilecek yardımcı araçlar, oral hijyen sorunları, ilaç kullanma sorunları, trakeostomili vakalarda oral işlevler, oral-motor egzersizlerle sesletim iyileştirmesi, araştırma konuları, ciddi motor sorunları olan bireylerde videofloroskopik sorunlar ve katılımcılar tarafından belirtilecek diğer konuları kapsamaktadır. Öğretilen bilgi ve beceriler etkin katılım gerektirir ve katılanların hem bilgi dağarcıkları hem de becerileri gelişir.

 

Eğitim Çıktıları: Bu eğitimden sonra katılımcılar,

  1. Beckman protokolünü kullanarak ora-fasiyel hareket örüntülerini tespit ederler
  2. Telafi edici teknikleri kullanırlar
  3. Oral-motor terapi ve tedavi tekniklerini kullananırlar

 

Eğitim öncesi ve sonrası cevaplanacak sorular:

  1. Duyusal girdilerin oral-motor örüntüler üzerindeki etkisi nedir?
  2. Yer çekiminin oral motor örüntüler üzerindeki etkisi nedir?
  3. Oral-motor işlevleri belirlerken nelerin değerlendirilmesi gerekir?
  4. Hangi terapi uygulamaları sekresyon ve salya kontrolünü artırır?
  5. Hangi terapi uygulamaları dil itimini (tongue thrust) azaltır?

 

PROGRAM

 

1. GÜN

09:00 – 09:30  Kayıt

09:30 – 11:00  Uyarım mı Terapi mi? ….sayfa 4

                        Profesyonel Model….sayfa 4

                        Duyusal mı Duyusal-Motor mu?….sayfa 4

                        Beckman Oral-Motor Değerlendirme… sayfa 5

                        Beckman Oral-Motor Terapi…. sayfa 5

                        Yemek Efsaneleri… sayfa 5 - 6

                        Yemek Sorunları…. sayfa 7

                        Değerlendirme Alanları….. sayfa 8

                        Yönetim/Uygulama Planı…. sayfa 9

                        Yemek Bilgileri….. sayfa 10 - 11

                        Sorular: Yemek ve Reflü… sayfa 12 - 14

                        Duyusal-Motor Döngü… sayfa 15

 

11:00 - 11:15  Ara

 

11:15 – 13:00  Oro-Fasiyel Hareket Kontrol Süreci…. sayfa 16

                        Beyinde Oral-Motor Kontrol Merkezleri… sayfa 17 – 18

                        Konuşma Hareketleri ve Diğer Hareketler Arasındaki İlişki…sayfa 18

                        Derin Kas Basısı ve Yavaş Hareket…sayfa 18

                        Kas Güçlendirme Nedir?… sayfa 18

                        Dysarthria Nedir?…sayfa 18

                        Oral-Motor İşlevin Etkileri… sayfa 19 – 20

                        Emzik ve Oral-Motor Gelişim….sayfa 20

                        Oral Hassasiyeti Etkileyen Faktörler… sayfa 21

                        Oral Hassasiyet Ölçeği…. sayfa 21 (ve sayfa 110)

                        Duruşun Akıntılar Üzerindeki Etkisi… sayfa 22

                        Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Terapi Programı …………………………………………………….sayfa 2

 

13:00 – 14:00  Öğle Yemeği

 

14:00 – 16:00  Reflü Belirtileri…. sayfa 23 – 24

                        Baş Hizalama ve Farengeal Birikme… sayfa 25

                        Yerçekiminin Lokma Üzerindeki Etkisi…. sayfa 26

                        Yan Yatarken Dikkat Edilmesi Gerekenler… sayfa 27

                        Ağız-İçi Yapılar…page 27

 

16:00 – 16:15  Ara

 

16:15 – 18:30 Yüz Kasları…. sayfa 28 – 29

                        Düşük Kas Tonusu ve Oral Motor Özellikler…. sayfa 30 – 31

                        Kas Tonusunun Ağız Yapıları Üzerindeki Etkisii

                        Oral Motor Örüntüler…. sayfa 32 – 39

                        Vaka İncelemesi

                        Yutma Örüntüleri…. sayfa 39 – 41

                        Salya Akışı…. sayfa 41

                        Öğürmek (gag)…. sayfa 41

                        Yumuşak Dokularda Bozulma Başlangıcı…. sayfa 42

                        Vaka İncelemesi

 

 

2. GÜN

09:00 – 11:00  Terapi Kararını Etkileyen Faktörler…. sayfa 43

                         Normal ve Anormal Kas Tonusunda İstikrar ve Hareketlilik… sayfa 44

                         Vücut Refleksleri ve Oral Hareketler Arasındaki İlişki… sayfa 45

                         Ultrason Görüntüleme… sayfa 46

                         Ultrason Video

                         Emme, Yutma, Nefes Alma …..sayfa 47

                         Gırtlak Altı Hava Basıncı…sayfa 48

 

11:00 – 11:15  Ara

 

                         Beckman Oral-Motor Değerlendirme ve Terapi Programı………………………………………………..sayfa 3

11:15 – 16:00 Emzirme, Biberon ve Emzikle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler…….sayfa 49 – 51

                        Emzirmeden Biberona Geçiş…….. sayfa 52

                        Kıvamlı Besinlere Geçiş……… sayfa 53

                        Sıvılar için Örnek Yoğunluk Tablosu …. sayfa 54 – 56

                        Oral Uyarım… sayfa 57

                        Konumlandırmayla İlgili Kontrol Listesi… sayfa 58 - 59

                        Besin Sıcaklığı, Kıvamı ve Yoğunluğu ile İlgili Kontrol Listesi …… sayfa 60

                        Yeme Araç Gereçleri ile İlgili Kontrol Listesi…. sayfa 61

                        Oral Hijyen Desteği ile İlgili Kontrol Listesi … sayfa 62

 

16:00 – 16:15  Ara

 

16:15 – 18:30  Yüz Üstü ve Yan Yatmayla İlgili Vaka İncelemeleri

                         Yardımcı Tutuş Teknikleri….. sayfa 63 -64

                         Model Olma

                         Uygulama

 

3. GÜN

09:00 – 11:00   Yardımcı Tutuş Teknikleri… sayfa 65 – 66

                          Model Olma

                          Uygulama

                          Vaka İncelemesi

 

11:15 – 11:30  Ara

 

11:30 – 13:00  Oral-Motor Değerlendirme Başlanıgıcı….sayfa 67

                        Araçlarınızı Test Edin…. sayfa 67

                        Oral-Motor Değerlendirme İlkeleri… sayfa 69 – 72

                        Değerlendirme Protokolü… sayfa 73 – 74

                        Vaka İncelemesi #1 Değerlendirme Protokolü… sayfa 75 – 76

                        Yenidoğan Değerlendirme Videosu

                        Vaka İncelemesi #2

                        Beckman Oral-Motor Değerlendirme ve Terapi Programı……………………………………….. sayfa 4

                        Yetişkin Değerlendirme Videosu

 

13:00 – 14:00  Öğle Yemeği

 

14:00 – 16:00  Oral-Motor Terapiler…. sayfa 84

                        Uygulama Teknikleri İndeksi……. sayfa 86 – 88

                        Değerlendirme ve Terapide Dikkat Edilmesi Gerekenler… sayfa 89

                        Kubbe Damak Değerlendirmesi…. sayfa 72

                        Uygulama—Kubbe Damak Değerlendirmesi

                        Yumuşak Damak Değerlendirmesi…. sayfa 71

                        Uygulama—Yumuşak Damak Değerlendirmesi

 

16:00 – 16:15  Ara

 

16:15 – 18:30  Dudakların Değerlendirilmesi ve Terapisi… sayfa 90 – 93

                        Uygulama—Dudakların Değerlendirilmesi ve Terapisi

4. GÜN

09:00 – 11:00  Orta Yüz Bölgesi Terapisi…sayfa 94 – 95

                        Uygulama—Orta Yüz Bölgesi Terapisi

                        Dil Kökü Değerlendirmesi ve Terapisi….sayfa 95

                        Uygulama—Dil Kökü Değerlendirmesi ve Terapisi

                        Diş Eti Masajı / Değerlendirme ve Terapi… sayfa 96

                        Uygulama—Diş Eti Masajı / Değerlendirme ve Terapisi

                        Vaka İncelemesi—Tutuş Tekniği 13, 10. Adım, Dinlenme Anında Çene Açıklığının Az Olması

 

11:00 – 11:15  Ara

 

11:15 – 13:00  Yanak—Değerlendirme ve Terapisi… sayfa 97 – 100

                         Uygulama— Yanak Değerlendirme ve Terapisi

 

13:00 – 14:00   Öğle Yemeği

 

14:00 – 16:00  Çene—Değerlendirme ve Terapisi… sayfa 101

                        Uygulama— Çene—Değerlendirme ve Terapisi

                        Dil—Değerlendirme ve Terapisi …sayfa 20 – 104

                        Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Terapi Programı……………………………………………..sayfa 5

 

16:00 – 16:15  Ara

 

16:15 – 18:00  Değerlendirme / Tekrar

                        Vaka İnceleme Videosu