Okul Öncesi Simetri Kavramı Eldiven Etkinliği

 okul öncesi matematik

Okul öncesi dönemde simetri kavramı çocuklarda çok boyutlu düşünme, senkronlu düşünme, taklit etme gibi becerilerini geliştirir. Aynı zamanda çocukların zeka düzeylerinin tespiti amacıyla test özelliği de taşır. Çocukların bu tür etkinlikleri uyumlu ve yönergeye uygun olarak yapması zeka ve düşünme becerileri konusunda öğretmene fikir verir. 

Bu etkinlikte çocuklardan bir eldivene yaptıkları özgün, orjinal desen ve modellerin aynını diğer eldivene de uygulamaları istenmiştir. Bu sayede hem çocuklar özgün, yaratıcı fikirlerini ortaya koyacak, hem de zihinlerini yorarak bilişsel becerilerini geliştireceklerdir. Aynı etkinlik boş çorap kalıplarıyla da yapılabilmektedir. Çorap, eldiven gibi günlük hayatta kullanılan, aynı desene sahip modelleme kullanmak çocukların yaptıkları çalışmayı günlük hayatla ilişkilendirmesine ve uygulamaya daha kolay konsantre olmasını sağlayacaktır. 

Etkinliğin Kalıbı Alttadır. 
Hazırlayan: "Önce Okul Öncesi Ekibi"

okul öncesi simetri kavramı

simetri çalışmaları

kavram geliştirici etkinlik okul öncesi çizgi 

simetri eldiven kalıbı