2018-2019 Öğretmenlerin Sınav Ücretleri

 akıl oyunları oyuncakları 
 
Millî Eğitim Bakanlığı’nca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre (sınav gözetmeni için 1600 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında) sınav görev ücreti ödenmesine devam edilecek.
İŞTE 2018-2019 OCAK ve TEMMUZ DÖNEMİ ARTIRIMLI SINAV ÜCRETLERİ.
Öğretmenlerin Sınav Görev Ücreti (Oturum Başına)
Ocak 2018 : 170,90.-TL
Öğretmenlerin Sınav Görev Ücreti (Oturum Başına)
Temmuz 2018 : 176,88.-TL
Öğretmenlerin Sınav Görev Ücreti (Oturum Başına)
Ocak 2019 : 183,96.-TL
Öğretmenlerin Sınav Görev Ücreti (Oturum Başına)
Temmuz 2019 : 193,16.-TL