Aile Katılımlı Etkinlik Kitabı 1 - 2 
 

Yayınevi: Mavi Yunus Yayınları

Hazırlayan: Uz. Zeliha Güneş Demir

Ailelerin çocuklarıyla etkili zaman geçirmesinin hedeflendiği bu kitaplarda anne - babanın eğitiminin sağlanması da düşünülmüştür. Kitaplarda verilen etkinliklerde çocuklara kazandırılmak istenen amaç ve kazanımlar sayfanın üstüne yazılarak ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yönergelerin altına öneriler yazılarak ailelere rehberlik edilmiştir. Etkinlikler, ülkemiz koşulları düşünülerek okulda verilen eğitim ile bütünlük içerecek şekilde basitten karmaşığa doğru hazırlanmıştır.
Etkinliklerin, diğer okul öncesi dizilerimizin içeriği ile paralel olmasına özen gösterilmiştir. 

Çocuk ilk eğitimini ailede alır, dolayısıyla ilk öğretmeni anne babasıdır. Okul öncesi eğitim döneminde, çocuk için gerekli olan en etkili eğitim anne baba ve öğretmenin birlikte ve tutarlı çalışmasıyla gerçekleşir. Eğitim programları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, aileler tarafından desteklenmediği sürece etkili olamamaktadır. Bu nedenle okul öncesinde aile katılımını sağlamak çocukların gelişimi açısından çok önemlidir. Çocuklarda kalıcı davranış değişikliklerinin gerçekleşebilmesi, planlanan öğrenme yaşantılarının ailede de sürdürülebilmesi ile mümkündür. Bu anlayışla hazırlanan Aile Katılımlı Etkinlik Kitabı 1, eğitim-öğretim yılının 1. dönemini; Aile Katılımlı 

Etkinlik Kitabı 2 ise eğitim-öğretim yılının 2. dönemini kapsayacak şekilde planlanmıştır.
Kitaplarda, her ay için tüm gelişim alanlarını destekleyen 15 etkinlik sayfası ile bilgilendirici bir sayfaya yer verilmiştir. Etkinlik sayfaları, öğretmenin gerek duyduğu zaman kopartılarak velilere gönderilmesi ve geri dönüşünde ürün dosyasında saklanabilmesi düşünülerek perforajlı hazırlanmıştır.

Telefon Ve Whatsap Siparişi : 0532 705 0780 - 0541 741 8080 
Sabit : 0212 295 48 27