Değerlerimizle Büyüyorum Değerler Eğitimi Kitabı

Ürün Kodu : M067
40,00 TL
36,00 TL %10 İndirimli

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ KİTABI (4 5 Yaş)

 

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM kitabı, değerler eğitimini istediğiniz zaman, istediğiniz sırayla verebilmeniz için eğitim setlerinden bağımsız olarak, perforajlı hazırlandı.

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM kitabı, değerler eğitimine yönelik alandaki en kapsamlı kitaplardan biri olup bu kitabı 4 5 yaş çocukları için hazırlanmıştır. 

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM kitabı niçin hazırlandı?

Okul öncesi dönem; çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı, zihinsel yeteneklerinin en hızlı gelişip biçimlendiği dönemdir. Çocukların bu dönemde bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi ve desteklenmesi, gelecekte başarılı olmalarını ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerini sağlayacaktır.

Çocuklar, gelecekteki kişiliklerini, bakış açılarını ve davranış şekillerini belirleyecek değerleri yaşayarak öğrenirler. Bu nedenle çocukların belli değerlerin farkına varması ve bu değerleri özümseyerek benimseyebilmesi için değerler eğitimine ihtiyaç duyulmaktadırlar.

Değer eğitimi; ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler, insan yaşamının en önemli yanını oluşturur.

Değerlerin daha da önem kazandığı günümüzde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve b牵瀠敤牥瘟敥牲汬楥歲ꁩㄠ㥫⹡⁺噡慮瑤愱湲獡敢癩敬牭⁥潫氠浡慭㱡⽣瀱㹹la okul öncesi dönemdeki çocuklarımıza yönelik olarak DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM kitabı hazırlanmıştır. Bu kitap, çocuklarımıza toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep - sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme gibi becerileri de kazandırmayı hedeflemektedir.

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM kitabında 19 değere yer verilmiştir. Bu değerler MEB Okul Öncesi Eğitim Programı dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu değerleri kazandırmaya yönelik görsel okuma, öykü, öykü tamamlama, dikkat toplama, deney, şiir, oyun, parmak oyunu, drama, şarkı gibi etkinlik sayfaları oluşturulmuştur. Ayrıca değerlerle ilgili aile katılım etkinliklerine de yer verilmiştir. Değerlerle ilgili etkinlik sayfaları Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki amaç ve kazanımlar doğrultusunda, 48-72 ay çocuklarının gelişim özellikleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUM kitabında ele alınan değerler:

1. Sevgi 2. Saygı 3. İş birliği yapma  4. Paylaşım 5. Sorumluluk

6. Öz güven 7. Hedef belirleme 8. Empati kurma 9. Temizlik 10. Tutumlu olma

11. Dürüst olma 12. İyilik 13. Çalışkan olma 14. Toplumsal duyarlılık 15. Arkadaşlık 

16. Selamlaşma 17. Sabırlı olma 18. Misafi