3. Sınıf Konu Anlatımlı Tüm Dersler

Ürün Kodu : KZ28.


3. Sınıf Tüm Dersler Kitabı , Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ders programlarında yer alan tüm konuların belli başlıklar altında toplanıp birleştirilerek anlatıldığı, öğretilenlerin değerlendirildiği bir kitaptır.

KARACA Tüm Dersler 3, öğrencilerin hem derslerine katkıda bulunacak hem de onları zamanla girecekleri sınavlara hazırlayacak ideal bir kaynaktır.

Hayat bilgisi bölümünde, "Kavram Kutusu” başlığı altında kavramlar verilmiş, "Ben” başlığı altında edineceği davranışlar açıklanmıştır. "Belirli Günler ve Haftalar” ayrı bir başlık altında ayrıntılı olarak işlenmiştir. Türkçe bölümünde 8 tema etkinliklerle işlenmiş, her metin sonunda "Kendimi İfade Ediyorum” bölümleri ile öğrencinin araştırma, inceleme yapmasına olanak tanınmıştır. Matematik bölümünde konu anlatımlarının yanı sıra "Çalışıyorum”, "Araştırınız”, "Eğlenelim Öğrenelim” bölümlerine yer verilmiştir. Fen bilimleri bölümünde etkinlikler, konu anlatımları, ölçme ve değerlendirme bölümleri belli bir sıra ile öz獧烼慮渠㹟㱥⽫獩瑬牤潥渠杩㹟ꁬ㱥⽮獭灩慟湴㹩㱲献瀼愯湳⁰獡瑮社氼支㵳≰捡潮氾漼爯㩰‾爼杰戠⡳ぴⱹづⰽ•ぢ⥯㭲⁤晥潲渺琠ⴰ獰楸稻攠㩦ㅮ㍴⸭㉳灩硺㭥›映漱渳琮ⴲ晰慸活椠汭祡㩲⁧噩敮爭摢慯湴慴㭯≭㸺䈠漰祰畸琻㨠⁰ㅡ㥤Ɽ㕩确㉧㜺Ⱐ㔰⁥捭活㰠⽣獯灬慯湲㸺㰠⽲灧㹢㰨⼱搰椲瘬㸠㰱⼰搲椬瘠㸱02); font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;">KARACA Tüm Dersler 3’te ders programlarında yer verilen tüm kazanımlar özet konu anlatımları, örnek soru çözümleri ve eğlenceli etkinliklerle desteklenmiştir. Ayrıca "Ölçme ve Değerlendirme” bölümlerinde çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma, eşleştirme, doğru yanlış, bulmaca vb. tekniklerle hazırlanan çeşitli ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile deneme sınavlarına yer verilmiştir.

Sayfa Sayısı: 600 Sayfa