3. Sınıf CD'li İngilizce Kitabı (Let's Start English)

Ürün Kodu : KZ45


KOZA LET’S START ENGLISH 2-3-4öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan, öğrencinin bireysel özelliklerini ön plana çıkaran, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımını temel alan bir anlayışla uzmanlarca hazırlanmıştır. Kitap 128 Sayfadır. 

KOZA LET’S START ENGLISH 2-3-4 kitapları hazırlanırken;

Okullarda farklı ders kitaplarının okutulduğu göz önünde tutulmuş, bu kitabın her öğrencinin yararlanabileceği, derse yardımcı bir kaynak olmasına özen gösterilmiştir.

Konu anlatımlarının MEB ders kitaplarıyla uyumlu, üniteler dikkate alınarak, öğrencinin bilgi ihtiyacını giderici nitelikte olmasına dikkat edilmiştir.

Konu anlatımı ve etkinliklerde amaca uygun, eğitsel içerikli bolca görsel kullanılmıştır.

Konu anlatımlarının hemen arkasından çözümlü testlere yer verilmiştir.

Kitapta boşluk doldurma, eşleştirme, doğru – yanlış, bulmaca vb. farklı ölçme değerlendirme tekniklerinden yararlanılmıştır.

KOZA LET’S START ENGLISH 2-3-4 kitaplarında ders kazanımlarını destekleyen:

* İngilizce öğrenimini pekiştirecek zevkli ve bilgilendirici etkinliklere, konu anlatımlarına

* Ayrıntılı Türkçe açıklamalı dil bilgisi kurallarına, bu kuralları pekiştirecek çalışmalara

Her ünitede öğrenilen kelime gruplarını eğlenceli ve öğretici şekilde işleyen etkinliklere

yer verilmiştir.

KOZA LET’S START ENGLISH 2-3-4 kitapları öğrencilerin;

• İngilizce ders programında belirtilen kazanımları edinmelerini sağlaması

• Okulda öğrendiklerini pekiştirmesi

• Anlama, analiz-sentez yapabilmeleri ve kısa sürede bilgi ve beceri kazanmalarını sağlaması

• Olay ve olgulara farklı açılardan da bakabilmelerini sağlaması

• Gelecekte girecekleri sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olması

• Sınav sırasında, zamanı doğru ve verimli kullanabilme becerileri kazanmalarını sağlaması vb. amaçlanarak hazırlanmıştır.

Tüm bu amaçlarla, KOZA LET’S START ENGLISH 2-3 kitaplarının yanında ETKİLEŞİMLİ CD’ler de sunulmuştur. Etkileşimli CD’lerde her ünite için konu anlatımı içeren videolara, ünite konularıyla ilgili şarkılara ve derste öğrencinin de aktif olacağı etkileşimli çalışmalara yer verilmiştir.

KOZA LET’S START ENGLISH 4 kitabının yanında ise SES CD’si sunulmuştur. KOZA LET’S START ENGLISH 2-3-4 ETKİLEŞİMLİ CD’lerinde yer alan çalışmalar, öğrencinin yabancı dilde dinleme ve dinlediğini anlama becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sözcüklerin telaffuzunu doğru öğrenmelerini sağlayacaktır. Derse etkin katılmalarını sağlayacak etkileşimli çalışmalar sayesinde, öğrencinin öğrendiklerini de pekiştirme şansı olacaktır.