2. Sınıf Konu Anlatımlı Tüm Dersler

Ürün Kodu : KZ23


2. Sınıf Konu Anlatımlı Tüm Dersler

Derslere ve Sınavlara Yardımcı 2. Sınıf Tüm Dersler 2, Türkçe, matematik, hayat bilgisi ders programlarında yer alan tüm kazanımların ve konuların belli başlıklar altında toplanıp açık ve anlaşılır bir biçimde kısaca anlatıldığı; öğrencilerin hem derslerine katkıda bulunacak hem de onları zamanla girecekleri sınavlara hazırlayacak ideal bir kaynak kitaptır.

  1. Hayat bilgisi bölümünde, "Kavram Kutusu” başlığı altında kavramlar verilmiş, "Ben” başlığı altında edineceği davranışlar açıklanmıştır. "Belirli Günler ve Haftalar” ayrı bir başlık altında ayrıntılı olarak işlenmiştir. 
  2. Türkçe bölümünde 8 tema etkinliklerle işlenmiş, her metin sonunda "Kendimi İfade Ediyorum” bölümleri ile öğrencinin araştırma, inceleme yapmasına olanak tanınmıştır. 
  3. Matematik bölümünde konu anlatımlarının yanı sıra "Çalışıyorum”, "Araştırınız”, "Eğlenelim Öğrenelim” bölümlerine yer verilmiştir.

KARACA Tüm Dersler 2’nin "Ölçme ve Değerlendirme” bölümlerinde çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma, eşleştirme, doğru yanlış, bulmaca vb. tekniklerle hazırlanan çeşitli ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile deneme sınavlarına yer verilmiştir.

karaca 2. sınıf tüm dersler

2. sınıf tüm dersler